طرح توجیهی درخت پالونیا سال 98

تومان38,000

توضیحات

طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا (سال 98)

 • میزان سرمایه اولیه برای شروع
 • میزان درآمد و فروش
 • نقطه سر به سر
 • میزان سود پیش بینی شده
 • هزینه خرید نهال
 • میزان سالن موردنیاز
 • دوره برگشت سرمایه
 • تجهیزات موردنیاز
 • نیروی کار موردنیاز
 • میزان سود سالیانه
 • هزینه زمین
 • میزان سود در سال اول
 • میزان سود در سال دوم
 • میزان سود در سال سوم
 • میزان سود در سال چهارم
 • میزان سود در سال پنجم

 

خلاصه طرح توجیهی پالونیا در سال 98

1-عنوان فعاليت: کاشت درخت پالونیا
2-تعداد در یک هکتار : 625 درخت
3-مجري طرح: ——
4-محل اجرا : شهرستان
5-اشتغال طرح : 10 نفر
6-سرمايه ثابت طرح :  224 میلیون تومان
7-سرمايه گذاري کل طرح : 230 میلیون تومان
8-ميزان زمين طرح : 10.000 متر مربع
9-مدت برگشت سرمايه : 8 ماه پس از اولین برداشت چوب در دوره ای 5 ساله