طرح توجیهی درخت پائولونیا

17,000 تومان

توضیحات

طرح توجیهی کاشت درخت پالونیا (سال 97)

✅ میزان سرمایه اولیه برای شروع

✅ میزان درآمد و فروش

✅ نقطه سر به سر

✅ میزان سود پیش بینی شده

✅ هزینه خرید نهال

✅ میزان سالن موردنیاز

✅ دوره برگشت سرمایه

✅ تجهیزات موردنیاز

✅ نیروی کار موردنیاز

✅ میزان سود سالیانه

✅ هزینه زمین

✅ میزان سود در سال اول

✅ میزان سود در سال دوم

✅ میزان سود در سال سوم

✅ میزان سود در سال چهارم

✅ میزان سود در سال پنجم

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: Borzou
  • نشانی:
  • هنوز رتبه بندی یافت نشد!